CPC产品
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

◆  CPC平纹水刺产品                        

产品特点:采用双层纤网,中间填充气流成网绒毛浆,所有CPC产品结合了常规水刺产品及绒毛浆的优越性。产品布面外观细腻、吸水性好。

产品规格:50gsm-200gsm,最大幅宽3200mm

 

CSC水刺提花产品

产品特点:采用双层纤网,中间夹层纺粘,三层水刺复合而成,产品具有较高的横向强力和提花高度,擦拭除尘效果好,可用于替代较差铺网水刺产品。

产品规格:50gsm-200gsm,最大幅宽3200mm

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
点击这里给我发消息